Heeft uw organisatie een onafhankelijk financieel advies nodig? Binnen de gebieden accounting, reporting en control kan ik voor u elk financieel advies opstellen om uw organisatie verder te helpen.

De adviezen kunnen divers zijn, zoals:

  • Een analyse van de financiële informatie
  • Het opstellen van financiële scenario’s
  • Een voorstel tot verbetering van de administratieve organisatie
  • Een haalbaarheidsonderzoek van een financieel ICT-systeem

Het financieel advies leidt altijd tot gedegen conclusies en aanbevelingen, waar u als organisatie verder mee kan. Mocht u ondersteuning willen hebben bij het implementeren van het financieel advies? Dan kan ik u zeker van dienst zijn.